Δράσεις με άξονα την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Επιγραμματικά οι δράσεις μας

Συμμετοχική Χαρτογράφηση

Χαρτογραφούμε με συμμετοχικές διαδικασίες την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας

Τοπικός Κόμβος Local HUB

Ένας ανοιχτός προς τους πολίτες χώρος, δημιουργίας, έκφρασης, μάθησης και δικτύωσης

Δημιουργία Εμπειριών

Διάδοση της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από τη δημιουργία εμπειριών για ντόπιους και επισκέπτες

Πολιτιστικές Διαδρομές

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Χαρτογραφούμε τον τόπο μας με τους μαθητές των σχολείων

Φεστιβάλ

Τριήμερο δράσεων επηρεασμένων από την τοπική πολιτιστική ταυτότητα του Μεσολογγίου