Αρχές διαχείρισης έργου & Επικοινωνία

By 26 Μαΐου 2019 Εργαστήρια

Στο εργαστήριο αυτό είδαμε τι σημαίνει να δημιουργείς, να συντονίζεις, να εκτελείς και να κλείνεις ένα project.

Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της επικοινωνίας, το συγκεκριμένο εργαστήριο μας δίδαξε τους παραμέτρους μιας επιτυχούς και στοχευμένης επικοινωνίας: η επικοινωνία ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπός.

X