Εργαστήρια

Εισαγωγή στην συμμετοχική ηγεσία

By 26 May 2019 No Comments

Στο σεμινάριο «Εισαγωγή στην Συμμετοχική Ηγεσία» με την ομάδα του Messolonghi By Locals, μάθαμε κάποιες βασικές αρχές της Συμμετοχικής Ηγεσίας, διερευνήσαμε πρακτικές και μεθόδους συλλογικής διαβούλευσης μεγάλης κλίμακας (ακόμα και για 1000 άτομα) και ασχοληθήκαμε με θέματα που αφορούν άμεσα την ομάδα, αποκτώντας νέες ιδέες για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματά μας.

X