Κάντε μία δωρεά

Το Messolonghi By Locals είναι ανοιχτό στις δωρεές σας μέσω της ηλεκτρονικής μεθόδου πληρωμής PayPal.

Κάθε μία δωρεά σας, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, μας βοηθά να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά μας και να μεγαλώσουμε το αποτύπωμα του οργανισμού στην πόλη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό!